Žádost subjektu údajů

Úvod

Vyplňte prosím tento formulář, pokud si přejete uplatnit svá práva na základě Obecného nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“).

Pokud tento formulář vyplňujete jménem jiné osoby, vyplňte první i druhou část tohoto formuláře. Pokud tento formulář vyplňujete, abyste získali informace o vlastních osobních údajích, vyplňte pouze část 1.

Část 1 – vyplňují všichni

 1. Uveďte údaje o své osobě:


  (přes den)
  (přes noc)
 2. [Všichni kromě stávajících zaměstnanců] Přiložte prosím doklad své totožnosti. Pokud vás nebudeme moci identifikovat, možná nebudeme schopni na vaši žádost reagovat:
  • [u stávajících zákazníků a dodavatelů nebo osob, se kterými máme průběžný smluvní vztah]
   Číslo vašeho účtu zákazníka nebo dodavatele [nebo jiný identifikační prvek]:
  • [všichni ostatní] Kopie nedávného vyúčtování energií s vaším jménem a adresou, společně s kopií občanského nebo řidičského průkazu nebo cestovního pasu s vaším jménem a aktuálním podpisem. Uveďte prosím každou kopii takového dokladu totožnosti písemným souhlasem, že s touto kopií souhlasíte za účelem vyřízení vaší žádosti. Pokud se jedná pouze o jednoduchý požadavek týkající se údajů použitých pro účast v soutěži spotřebitelů nebo jiné propagační soutěže, uveďte pouze podrobnosti související s touto soutěží.
 3. Popište prosím svůj vztah ke společnosti, například zaměstnanec nebo zákazník, a uveďte, zda jde o vztah v minulosti nebo v současnosti):
 4. Které právo na základě nařízení GDPR si přejete uplatnit v souvislosti se svými osobními údaji? Příklad: chcete vidět podrobnosti o svém účtu:
 5. Pokud si přejete získat informace, které o vás vedeme, uveďte co nejpodrobnější odpovědi na následující otázky, abychom mohli vyhledat informace, kterých se vaše žádost týká. Upozorňujeme, že čím rozsáhlejší vyhledávání bude, tím déle nám bude trvat informace poskytnout:
  1. Domníváte se, že jsou informace v ručně vedených spisech?
  2. Pokud ano, odpovězte na následující otázky:
  3. Domníváte se, že informace jsou vedeny ve formě e-mailů nebo jiném počítačovém formátu?
  4. Pokud ano, uveďte následující informace:
 6. Uveďte prosím co nejvíce informací v souvislosti s důvody, kvůli kterým chcete uplatnit své právo/základ, na kterém žádost podáváte.
 7. Pokud je to váš případ, uveďte podrobnosti související s jakýmikoli chybami v údajích, které o vás vedeme, nebo informace, které už nejsou aktuální.
 8. Pokud je to váš případ, uveďte níže podrobnosti o organizaci, které chcete přenést své osobní údaje.


Část 2 – vyplní pouze osoby, které žádost podávají jménem jiné osoby

 1. Uveďte podrobnosti o osobě, jejímž jménem žádost podáváte:


  (přes den)
  (přes noc)
 2. Vysvětlete svůj vztah k výše uvedené osobě (např. rodič, právní zástupce):
 3. Přiložte důkaz o svém oprávnění jednat jménem výše uvedené osoby.

Část 3 – určeno pro všechny

Zkontrolujte, zda jste k tomuto formuláři přiložili následující doklady:
 • Doklad totožnosti (pokud je požadován a jen při splnění zákonných podmínek – tj. pokud souhlasíte s poskytnutím kopie za účelem vyřízení této vaší žádosti).
 • Doklad o oprávnění jednat jménem jiné osoby (pokud je požadován).

Pokud se po obdržení požadovaných údajů budete domnívat, že jsme na vaši žádost nereagovali adekvátně, měli byste ihned informovat personal.data@eu.asahibeer.com a uvést své důvody. My informace prověříme a budeme vás informovat o opatřeních, která jsme provedli v reakci na vaši žádost, případně o důvodech, proč jsme žádné další kroky neprovedli, a předáme vám informace, pokud si budete přát podat žalobu nebo se domáhat nápravy soudně.

Osobní záruka žadatele: Odesláním tohoto formuláře potvrzuji, že výše mnou uvedené informace jsou pravdivé a přesné. Jsem si vědom toho, že nepravdivé či zavádějící informace, zejména např. předstírání falešné totožnosti nebo výkon mých práv s cílem poškodit či jinak ublížit vaší společnosti či jiné třetí osobě může být kvalifikováno jako porušení práva nebo přestupek či dokonce trestný čin stíhatelný podle příslušného právního řádu a může mít za následek vznik mé odpovědnosti za škody či újmy.