Osobní údaje/Personal Data (GDPR)

Shromažďování a používání osobních údajů o jednotlivcích je regulováno přísnými zákony o ochraně osobních údajů (zejména včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tzv. „GDPR“). Respekt k právům a svobodám jednotlivců a jejich ochrana je důležitou součástí hlavních hodnot naší společnosti a celé skupiny Asahi. Na této stránce zveřejňujeme naše dokumenty a základní informace z oblasti ochrany osobních údajů určené pro všechny, kteří s námi jakkoli spolupracují či zvažují nějakou formu interakce s námi.

The collection and use of personal data about individuals is regulated by strict data protection laws (including, principally, the General Data Protection Regulation – “GDPR”). Respect to the rights and freedoms of individuals and their protection, as well as ensuring compliance with EU data protection law is not only a legal requirement for Asahi, but is also an important component of our company's and the whole Asahi's core values. On this web page, we publish our documents and basic information about personal data for all who cooperate with us in any way or are considering any interaction with us.